سامانه حقوق و دستمزد بازنشستگی

از چالش‌های عمده مدیران منابع انسانی در حوزه بازنشستگان، دسترسی زمان‌بر به تاریخچه پرداخت و هزینه‌های بازنشستگان و همچنین محاسبه انواع کسورات و فیش‌های بازنشستگان و وراث است. سامانه حقوق و دستمزد بازنشستگی راهبران با فراهم آوردن امکانات اطلاعاتی، محاسباتی و پرداختی یکپارچه، باعث تسریع در انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد بازنشستگان و ارائه‌ی گزارش‌های مختلف به مدیران منابع انسانی سازمان شده است.

فارسی

صفحه‌ها