فراهم آوردن مزایای رفاهی یکی از وظایف اساسی مدیریت هر سازمان است، زیرا مزایای رفاهی نقش کلیدی در حفظ و نگهداری منابع انسانی دارد. امروزه این مزایا گسترش یافته و به هزینه‌هایی تبدیل شده که 18 تا 65 درصد از حقوق پرداختی کارکنان را تشکیل می‌دهد. عدم دسترسی سریع و آسان به اطلاعات وضعیت امکانات رفاهی سازمان و فرایند تخصیص این امکانات به کارکنان سازمان بر اساس اولویت‌ها، دو چالش مهمی است که در حوزه امکانات رفاهی مدیران منابع انسانی را به خود مشغول کرده است. سامانه رفاه راهکار یکپارچه منابع انسانی راهبران با فراهم آوردن یک سیستم یکپارچه و جامع، تمامی مشکلات مدیران منابع انسانی در این حوزه را حل کرده‌ است.

قابلیت های سامانه رفاه

 • معرفی انواع وام، انواع وام گیرنده ها، موسسه های وام دهنده
 • تعریف شرایط اخذ وام ها برای انواع وام گیرنده ها با امکان تعیین سقف وام و تعیین کمترین و بیشترین تعداد اقساط
 • ثبت اطلاعات درخواست وام با امکان تایید وام و ارسال آن به سیستم حقوق و دستمزد
 • تعریف عوامل امتیازآور وام و بررسی شرایط تخصیص وام براساس امتیازهای کارکنان
 • قابلیت معرفی انواع بیمه های تکمیلی و بیماری های تحت پوشش آن
 • ثبت اطلاعات شرکت ها و قرارداد های بیمه تکمیلی
 • امکان ثبت هزینه و چاپ خلاصه محاسباتی
 • قابلیت گزارش گیری از بیماری های کارمندان
 • معرفی خانه های سازمانی
 • امتیازدهی خانه های سازمانی و رتبه بندی کارکنان با توجه به ویژگی ها و امتیازهای دریافت شده
 • امکان تخصیص خانه های سازمانی به کارکنان
 • معرفی اماکن رفاهی، معرفی برنامه های گردشگری و مجری برنامه ها و قراردادهای آنها
 • تعریف نرخ پایه هر منطقه جغرافیایی برای اماکن رفاهی
 • ثبت اطلاعات هزینه های گردشگری و کارکنان شرکت کننده در آن و وسایل نقلیه استفاده شده
 • قابلیت معرفی طیف وسیعی از اطلاعات مانند کالاهای ورزشی، رشته های ورزشی، اماکن ورزشی، دوره و معرفی سبد ورزشی مدیران، تیم های ورزشی و سرپرستان
 • امکان ثبت درخواست کالای ورزشی و زمان ورود و خروج آن
 • ثبت اطلاعات کالای ورزشی تحویلی به فرد
 • ثبت اطلاعات جلسات ورزشی و افراد شرکت کننده در آن و حضور و غیاب ها
 • ثبت اطلاعات استفاده کنندگان از اماکن ورزشی
 • معرفی انواع مراکز درمانی، بیماری ها، پزشکان و ...
 • امکان ثبت اطلاعات و صدور معرفی نامه کارکنان و بستگان به مراکز درمانی، صدور نامه تاییدیه هزینه ها
 • ثبت سوابق و هزینه های استفاده کارکنان و بستگان از مراکز درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد
 • گزارش اسناد هزینه ثبت شده با امکان مشاهده ریز اسناد، چاپ کلی و صدور نامه ممیزی
 • گزارش گیری از خدمات و هزینه های مراکز طرف قرارداد در هر دوره زمانی جهت کنترل صورت حساب آنها

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو