از چالش‌های عمده مدیران منابع انسانی در حوزه بازنشستگان، دسترسی زمان‌بر به تاریخچه پرداخت و هزینه‌های بازنشستگان و همچنین محاسبه انواع کسورات و فیش‌های بازنشستگان و وراث است. سامانه حقوق و دستمزد بازنشستگی راهبران با فراهم آوردن امکانات اطلاعاتی، محاسباتی و پرداختی یکپارچه، باعث تسریع در انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد بازنشستگان و ارائه‌ی گزارش‌های مختلف به مدیران منابع انسانی سازمان شده است.

قابلیت های سامانه حقوق و دستمزد بازنشستگی

 • امکان قطع و برقراری حقوق بازنشستگان و وراث
 • نگهداری اطلاعات حساب های بانکی و کارگاه بیمه بازنشستگان و وراث
 • تعریف انواع آیتم های کارکردی، مزایای حکمی و غیرحکمی، کسور شخصی و قانونی برای بازنشستگان و وراث طبق نظام های مختلف پرداخت حقوق بازنشستگان
 • امکان ایجاد قوانین و فرمول ها برای آیتم های فیش با رابط کاربری آسان و گرافیکی
 • ثبت و تقسیط کسورات شخصی بازنشستگان (وام، خانه های سازمانی و ...)
 • امکان محاسبات و ابطال فیش مکانیزه به صورت فردی، گروهی و دوره ای (بازنشستگان و وراث)
 • چاپ فیش به صورت فردی و گروهی
 • قابلیت تولید دیسکت حقوق مطابق با استانداردهای بانک های مختلف
 • صدور سند حسابداری حقوق و مزایا
 • تهیه گزارش ها و فایل های مربوطه جهت ارائه به سازمان های خارجی
 • تهیه گزارش های مختلف درون سازمانی مانند فهرست ماهانه جهت صدور اسناد حسابداری
 • گزارش های کنترلی جهت پیگیری و رفع نواقص فیش های محاسبه شده

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو