ایجاد سامانه پرداخت حقوق و دستمزد متوازن و ارائه گزارشات شفاف عملکردی به کارکنان سازمان از چالش‌های مدیران منابع انسانی است. سامانه حقوق و دستمزد منابع انسانی راهبران با پردازش داده‌های موجود در این حوزه و تدوین گزارش‌های مورد نیاز نهادهای مرتبط این چالش را برای مدیران مرتفع ساخته است. با بهره‌گیری از این سامانه، دغدغه کارکنان جهت اطمینان از دقت محاسبات حقوق و دستمزد بطور کامل از بین می‌رود و به آنها برای کسب یک تصویر کامل و دقیق از سازمان کمک می‌کند. همچنین اعمال تغییرات قوانین تامین احتماعی و قوانین مالیاتی و مقررات درون سازمانی بر روی سیستم حقوق و دستمزد جاری سازمان، زمان‌بر بوده و ممکن است در معرض آسیب خطای انسانی قرار گیرد که این امر نیز در سامانه حقوق و دستمزد با بهره‌گیری از سامانه موتور قوانین، به آسانی قابل انجام است.

قابلیت های سامانه حقوق و دستمزد

 • قابلیت تعریف انواع آیتم های حقوقی جاری و معوقه(کارکردی مقداری و ریالی، مزایای حکمی و غیرحکمی، سازمان های خارجی، کسورات قانونی و شخصی، تعهدات کارفرما)
 • امکان تعریف دوره های محاسباتی جاری و معوقه در تاریخ های دلخواه
 • پشتیبانی از چند شعبه پرداخت حقوق و چند کارگاه تامین اجتماعی و خدمات درمانی
 • امکان ایجاد و تغییر قوانین و فرمول ها برای آیتم های فیش حقوقی با رابط کاربری آسان و گرافیکی
 • امکان ورود مقادیر آیتم ها به صورت دستی، از طریق اکسل و انتقال از ماه های قبل
 • امکان دریافت اطلاعات احکام از سامانه احکام کارگزینی و یا ثبت مستقیم به صورت دستی
 • ثبت و تقسیط کسورات شخصی مانند وام، خانه‌های سازمانی، انواع بدهی ها و ... در فیش حقوقی
 • محاسبه و ابطال فیش به صورت فردی، گروهی و دوره ای
 • چاپ فیش به صورت فردی و گروهی و به صورت سرجمع جاری و معوقه
 • محاسبه حق ماموریت داخلی به صورت فردی و دوره ای با بهره گیری از موتور قوانین و فرمول ها
 • محاسبه هزینه های سفر و حق ماموریت های خارجی به صورت ارزی و ریالی
 • امکان تعریف پرداخت های ماهیانه جاری و معوقه
 • امکان محاسبه و پرداخت های خارج از فیش حقوق
 • قابلیت تولید دیسکت واریز حقوق مطابق با استاندارد بانک های مختلف
 • تهیه‌ی نامه صدور چک
 • صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • قابلیت واریز حقوق به بانک های مختلف
 • تهیه گزارش ها و فایل های مربوطه جهت ارائه به سازمان های خارجی ( بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی ، سازمان امور مالیاتی )
 • تهیه گزارش های مختلف درون سازمانی( فهرست ماهانه، گزارش اقساط، وام ها، گزارش سرجمع آیتم های فیش، گزارش پرداختی های ماه به ماه کارمندان بر اساس مراکز هزینه و ...)
 • گزارش های کنترلی جهت پیگیری و رفع نواقص فیش های محاسبه شده

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو