فقدان اطلاعات یکپارچه و به روز از وضعیت ساختار و پست های سازمانی، سبب افزایش پست های بلاتصدی و کاهش کارآمدی ساختار سازمانی می شود. با توجه به تاثیر مستقیم چیدمان صحیح ساختار سازمانی و تعریف مشاغل در افزایش کارایی سازمان ها و بهبود عملکرد کارکنان، وجود یک نرم افزار اطلاعاتی جامع جهت پاسخگویی به نیازهای سازمان در این حوزه، از الزامات تمامی سازمان‌های پیشرو به شمار می‌آید. سامانه تشکیلات راهبران به دلیل یکپارچگی با سایر سامانه های مدیریت منابع انسانی به مدیران کمک می‌کند تا اطلاعات جامعی از وضعیت کارمندان و پست های آنان داشته باشند. همچنین این سامانه با امکاناتی که در اختیار مدیران قرار می دهد به استانداردسازی و شفافیت شرایط احراز شغل و تدوین شرح شغل کمک شایانی می کند و تطابق شغل با شاغل، بهبود شرایط تصمیم گیری، افزایش بهره وری و رضایت شغلی را به دنبال خواهد داشت.

قابلیت های سامانه تشکیلات

  • تعریف ساختار واحدها و پست‌های سازمانی به صورت سلسله مراتبی
  • تعریف شغل ها، عناوین شغلی، رسته ها و رشته ها
  • قابلیت ثبت شرایط احراز مشاغل (تجارب، شرح وظایف، مهارت‌ها، شایستگی، مدارک حرفه‌ای)
  • کنترل ظرفیت انتصاب پست ها
  • گزارش پست های با تصدی و بلا تصدی
  • گزارش وضعیت مصوب و موجود سازمان
  • گزارش گیری از سوابق انتصابات پست ها
  • گزارش تطابق کارکنان با شرایط احراز مشاغل

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو