مکاتبات درون‌سازمانی و بین‌سازمانی و پیگیری این مکاتبات که به جهت امور مربوط به بازنشستگان سازمان انجام می‌شود، از جمله مسائل زمان بر مدیران منابع انسانی سازمان‌ها محسوب می‌شود. همچنین تغییرات قوانین کشوری و درون‌سازمانی در حوزه بازنشستگان نیز مشکل دیگری در حوزه منابع انسانی سازمان است. سامانه بازنشستگی راهکار مدیریت منابع انسانی راهبران با بهره‌گیری از سامانه موتور قوانین و سیستم پیگیری مکاتبات، مشکلات حوزه بازنشستگی سازمان را مرتفع کرده است.

قابلیت های سامانه احکام بازنشستگی

 • ثبت اطلاعات بازنشستگان، وراث متوفی
 • امکان تعریف آیتم های حکم
 • امکان تعریف فرمول ها و قوانین آیتم های حکم با رابط کاربری آسان و گرافیکی
 • امکان صدور حکم میانگین دو سال آخر
 • امکان صدور حکم احتساب سنوات
 • امکان صدور حکم بازنشستگی یا وظیفه
 • امکان صدور حکم انشایی و ریالی بازنشستگی خدمات درمانی و تأمین اجتماعی
 • صدور حکم انشایی و ریالی بازنشستگی خدمات درمانی و تأمین اجتماعی پیش از موعد
 • گزارش گیری از درخواست بازنشستگی پیش از موعد
 • گزارش از پاداش پایان خدمت (به وراث)
 • تهیه گزارش درخواست صدور حکم حقوقی بازنشستگی
 • گزارش از مانده مرخصی استحقاقی(به وراث)
 • امکان گزارش گیری از درخواست بررسی سوابق و صدور ابلاغ بازنشستگی
 • امکان تهیه گزارش از تسویه حساب

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو