جلوگیری از داده سازی

پیشگیری از خطر داده‌سازی در حوزه مالی

سهولت در تدوین صورت های مالی

امکان تهیه صورت‌های مالی اساسی قابل اتکا بر مبنای اطلاعات موجود به صورت دوره‌ای

انطباق با بودجه

جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم توجه به بودجه‌ و اعتبارات مصوب

افزایش سرعت و دقت

افزایش سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات مالی

برنامه ریزی آسان

تسهیل برنامه‌ریزی مالی جهت استفاده بهینه از نقدینگی

تسهیل مدیریت دارایی ها

تسهیل مدیریت اموال و دارایی‌ها منطبق بر آخرین تغییرات مصوب سازمان امور مالیاتی

گزارش های متنوع

پایش فعالیت‌های مالی و تولید گزارش‌های متنوع مدیریتی

تصمیم گیری مطمئن

فراهم آوردن پایگاه اطلاعاتی قابل اتکا جهت تصمیم‌گیری مدیران

مدیریت کسب و کار زمانی موثر است که در مرکز آن، مدیریت مالی ماهری قرار گیرد. برای افزایش سطح کنترل شما بر نتایج و عملکرد کسب و کار، استفاده از ابزاری مناسب که اطلاعاتی دقیق، فوری، قابل اعتماد و بدون خطا را فراهم آورد، ضروری است. راهبران با مطالعه و تحلیل دقیق فرآیندهای مالی سازمان‌های بزرگ و با به‌کارگیری بهترین تجربیات موجود در این حوزه، راهکار یکپارچه مالی خود را عرضه می‌نماید. این راهکار، تسهیل کننده متنوع ترین نیازهای کسب و کار در حوزه مالی می باشد و می‌تواند به شیوه‌ای جامع، مشکلات موجود در این حوزه سازمانی را حل کند.

کاتالوگ: PDF icon Financial.pdf