استقرار موفق فاز دوم پروژه بانک ملت

فاز دوم تحویل پروژه بانک ملت با موفقیت انجام پذیرفت. با تحقق این فاز، هشت استان کشور میتوانند به سامانه جامع صدور احکام بانک ملت دسترسی داشته باشند و از آن بهره برداری کنند. فاز اول این سامانه در منطقه 5 تهران به صورت آزمایشی اجرا گردید و پس حصول اطمینان از صحت عملکرد سامانه، عملیات استقرار وارد فاز دوم اجرایی گردید. مهندس محمدی نسب، مدیر استقرار و پشتیبانی محصولات شرکت راهبران اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 95 این سامانه به طور کامل در کل کشور مستقر گردد. پروژه سامانه جامع صدور احکام بانک ملت بخشی از پروژه جدید سامانه مدیریت سرمایه انسانی شرکت راهبران محسوب می شود که بر پایه BPMS و با بروزترین تکنولوژی های موجود در بستر وب توسعه یافته است.